Da Kate Moss a Anne Hathaway, star e glamour ai British Fashion Awards